maandag, 27 mei 2024
Voetbal247.nlCompetitiesEerste Divisie'Promotie/degradatie Eerste Divisie en Tweede Divisie voor lange tijd bevroren'

‘Promotie/degradatie Eerste Divisie en Tweede Divisie voor lange tijd bevroren’

Er lijkt ook de komende jaren geen promotie/degradatie plaats te gaan vinden tussen de Eerste Divisie en de Tweede Divisie. Dat blijkt uit stukken van de KNVB. ,,Het voorstel is om een langere periode van bevriezing van de P/D-regeling tussen de eerste en twee divisie aan te houden wanneer in het najaar van 2019 geen breed draagvlak aanwezig is.”

Sportieve overeenstemming
In de stukken zijn conclusies te lezen van een bijeenkomst met clubs uit de Eerste en Tweede Divisie eind april. Alle clubs zijn vanuit sportief oogpunt voorstander van promotie/degradatie tussen de Eerste en Tweede Divisie, maar de voorwaarden waaronder dat zou moeten plaatsvinden blijkt een dusdanig obstakel dat de voetbalbond voorlopig haar pogingen lijkt te staken.

Harde voorwaarden
Vanuit de topamateurs werd duidelijk dat het een harde voorwaarde is dat de speeldag van de ‘amateurclub’ wordt gerespecteerd, dat er geen extra verplichtingen met betrekking tot contractspelers mogen komen en dat de licentie-eisen ten aanzien van veiligheid aangepast of vereenvoudigd zouden moeten worden voor promoverende amateurclubs.

Ongelijk speelveld
Daar kunnen clubs uit de Eerste Divisie zich niet in vinden. ,,Waar de tweede divisie de mening is toegedaan dat aan de uitgangspunten van de bondsvergadering moet worden voldaan, geeft de eerste divisie aan dat onder geen beding sprake mag zijn van een ongelijk speelveld qua licentie-eisen. Ook over de speeldag bestaat verschil van mening. Dit alles maakt dat het op dit moment
dan ook niet realistisch is een voorstel tot invoering van promotie/degradatie tussen de eerste en tweede divisie uit te werken”, concludeert de KNVB.

Bevriezing
,,Ten aanzien van de toekomst wordt in elk geval als uitgangspunt gesteld dat elk seizoen voor 1 januari helder moet zijn of aan het einde van het daaropvolgende seizoen sprake zal zijn van
promotie/degradatie. Dit betekent voor seizoen 2020/’21 dat het advies van het bondsbestuur is om voorlopig nog niet tot de vorming van een werkgroep over te gaan. Daar waar eenieder zich puur vanuit het sportieve oogpunt kan vinden in promotie/degradatie, is de stip op de horizon vanwege de genoemde randvoorwaarden nog niet binnen handbereik. Het voorstel is om een langere periode van bevriezing van de P/D-regeling tussen de eerste en twee divisie aan te houden wanneer in het najaar van 2019 geen breed draagvlak aanwezig is.”

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor een of meerdere nieuwsbrieven. je ontvangt dan de nieuwste updates. Uitschrijven kan uiteraard op elk gewenst moment.

Lees ook deze artikelen

POPULAIR

RECENT TOEGEVOEGD