zondag, december 4, 2022
Home Sportboeken Trainingsleer teamsporten

Trainingsleer teamsporten

 39,75

Het kernidee van dit boek is vrij eenvoudig: er moet meer, of liever anders, gewerkt worden met minstens evenveel verstand als passie. En het moet er met name individueler, maar tegelijk ook collectiever en vooral wetenschappelijker aan toegaan.

In een eerste deel wordt de nadruk gelegd op de zichtbare, fysieke component van de sportprestatie. Hierbij wordt uitgegaan van twee sleutelbegrippen: ‘Het monitoren van vermoeidheid (fatigue management)’ en ‘Prestatiestabilisatie (performance stabilisation)’. Beide begrippen vormen de sleutel tot succes. Voor eerst moet een coach trachten het conditiepeil van zijn spelers doorheen het seizoen op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Anderzijds is het evenzeer de taak van de hele staf om vermoeidheid te controleren én te manipuleren.

In een tweede deel wordt vooral aandacht besteed aan techniek- en tactiektraining. In tegenstelling tot de individuele uithoudingssporten waarbij één of een beperkt aantal basiseigenschappen prestatiebepalend zijn, en dus de prioriteit krijgen wat trainingsinhouden en -doelstellingen betreft, is dat in de teamsporten heel wat complexer. Basiseigenschappen en technische vaardigheden zijn in de teamsporten geen doel op zich maar een middel om tactisch inzicht te tonen in de wedstrijd. Vandaar dat er heel wat aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling en perfectionering van technische en vooral tactische vaardigheden binnen een lange termijn visie op talentontwikkeling. Ook de problematiek van de relatieve leeftijdsverschillen in de jeugdsport komt hierbij aan bod.

Inhoudelijk is dit boek ‘een must’ voor de verschillende trainersopleidingen aan de verschillende sportfederaties, de Vlaamse Trainersschool en aan de universiteiten die een specialisatie ‘Training en coaching’ aanbieden binnen de bewegingswetenschappen of een specialisatie ‘Musculoskeletale’ binnen de revalidatiewetenschappen. Daarnaast is het zeker ook een interessant naslagwerk voor bewegingswetenschappers die zich richten op het toepassingsdomein van de teamsporten.

Categorieën: , Tag: