donderdag, 20 juni 2024
Voetbal247.nlCompetitiesDerde DivisieHarde conclusies in evaluatierapport Tweede en Derde Divisie

Harde conclusies in evaluatierapport Tweede en Derde Divisie

Minder toeschouwers, lagere baromzet, negatieve competitiespanning en onvrede over de wir-war aan speeltijden. De conclusies van de eindrapportage evaluatie Tweede en Derde Divisie liegen er niet om. De KNVB huurde onderzoeksbureau Hypercube in om clubs, spelers en andere betrokkenen te enqueteren en interviewen over hun ervaringen in het eerste seizoen van de Tweede en Derde Divisie. TweedeDivisie.org zet de belangrijkste conclusies op een rij:

Minder toeschouwers, minder omzet
– Clubs die uit de Topklasse zaterdag naar de Tweede Divisie zijn gepromoveerd zien een achteruitgang in het aantal toeschouwers. De oorzaak: beloftenteams, minder bezoekers vanuit zondagclubs, minder derby’s en ook wedstrijden om 18.00 uur trekken minder publiek. Zondagclubs zien nauwelijks een toename aan toeschouwers, ondanks het toegenomen aantal wedstrijden.

– Veel clubs geven aan graag een vast speelmoment te willen, variërend van 14.30 uur tot 15.30 uur. Spelen om 18.00 uur wordt als negatief ervaren: er komen minder mensen, de baromzet is daardoor lager en het belast vrijwilligers zwaarder.

Promotie en degradatie
– De huidige degradatieregeling wordt in zowel de Tweede als de Derde Divisie als (veel te) zwaar ervaren. De negatieve spanning die dat oplevert wordt bekritiseerd.

– Clubs pleiten daarbij voor meer spanning bovenin, bijvoorbeeld door versterkte promotie al willen veel clubs niet promoveren naar de Jupiler League om tal van redenen. Play-offs tussen periodekampioenen zouden dan echter kunnen draaien om bijvoorbeeld latere instroming in de KNVB beker of een geldprijs.

– De weerzin om te promoveren gaat ver. In het rapport staat letterlijk: ,,Het gevaar is dat clubs expres gaan verliezen als ze kampioen dreigen te worden. Mede hierom pleit
een aantal geïnterviewden voor het afschaffen van de promotieplicht en het herinvoeren van het promotierecht.”

– Wat de clubs dan op de Jupiler League tegen hebben? Het rapport vat de bezwaren als volgt samen: ,,Het fulltime professionalisme zijn, naast het aantal teams in de Jupiler League, het aantal beloftenteams en de uniformiteit van het kick-off moment met een sterke voorkeur voor de zaterdagmiddag en een afkeer tegen de vrijdagavond die op gespannen voet staat met het semiprofessionalisme, als pijnpunten aangegeven. Het cultuurverschil tussen het amateurvoetbal en betaald voetbal zal de tand des tijds nodig hebben om overbrugd te worden. Indien voor deze punten een oplossing gevonden kan worden, is de bereidheid bij meer clubs aanwezig om te promoveren naar het betaalde voetbal.”

Licentie-eisen
– Kritiek is er ook op de licentie-eisen, al is die in de Derde Divisie sterker dan in de Tweede Divisie. In het rapport staat: ,,Uit de interviews kwam naar voren dat het huidige licentiereglement grote weerstand oproept. Voornamelijk doordat de financiële haalbaarheid en consequenties van het voldoen aan de regels weerstand oproept. Hierbij gaat het vooral om licentie-eisen rondom contractspelers, organisatie, accommodatie en rapportage. De clubs vragen zich af in welke mate de opsteller van de licentieregels zich georiënteerd heeft op de mate waarin de nakoming van deze regels invloed heeft op de economische continuïteit van de betrokken clubs. Er leeft bij een enkele club zelfs het gevoel dat de regels ontwikkeld zijn om banen te creëren en niet voor het belang van het voetbal.”

– Anderzijds wordt er door clubs wel gesuggereerd om een licentie-eis toe te voegen, namelijk een vereiste kwaliteit van een (kunst)grasveld.

Media-aandacht
– In de Tweede Divisie heerst bij sommige clubs onvrede over ongelijkheid in de uitgezonden live-duels van FOX Sports. Niet alle clubs komen even vaak aan de beurt. Ook worden sommige ideeën van FOX, zoals microfoons bij de trainer of in de kleedkamer, bekritiseerd.

– De media-aandacht wordt over het algemeen als toegenomen ervaren, met name vanuit kranten. In de Derde Divisie hebben sommige regionale omroepen minder interesse, omdat het niet het hoogste niveau is. Over websites wordt niet gesproken in het rapport.

– Opvallend: naar een gemiddelde live-wedstrijd op FOX Sports uit de Tweede Divisie keken 15 duizend mensen. De best bekeken wedstrijd was Katwijk – Jong AZ met 38 duizend kijkers. Saillant: naar een gemiddelde wedstrijd in de Jupiler League kijken slechts 11.500 kijkers en ook de best bekeken wedstrijd, Jong Ajax – De Graafschap, scoorde met 37 duizend kijkers net iets minder dan de Tweede Divisie.

Beloftenteams
– Verrassend is het niet. Veel clubs zijn niet blij met de instroming van beloftenteams en wel om de volgende redenen: ,,De voornaamste reden hiervoor is dat de beloftenteams bezig zijn met opleiden, terwijl het primaire belang van de amateurteams bestaat bij de gratie van de sportieve prestaties. Bovendien is het zo dat er een gevoel van onrechtvaardigheid is omdat professionals tegen amateurs spelen. De clubs vinden dat de beloftenteams geen enkele toegevoegde waarde hebben zowel sportief als qua entourage niet. De toeschouwersaantallen tegen beloften (en daarmee de recettes en baromzet) was
veel lager dan tegen de andere clubs.”

– Ook niet verrassend: de beloftenteams zelf zijn wel positief over de Tweede en Derde Divisie: ,,Vanzelfsprekend zijn de beloftenteams wel voorstander van deelname in de piramide. Zij zien het als
een sportief winstpunt. Zij zien dat de spelers zich sneller en beter ontwikkelen wat zorgt voor meer
interesse van andere clubs voor die spelers.”

Overige zaken
– het aantal leden is zowel in de Tweede als Derde Divisie afgelopen seizoen gemiddeld genomen iets gestegen.

– beloftenteams zouden graag de Tweede Divisie uitgebreid zien naar 20 teams, amateurclubs zijn tevreden met de huidige omvang van de competities.

– Clubs vinden dat de kaartenregel niet deugt: ,,Er moet idealiter één lijn getrokken
worden met betaald voetbal, maar minimaal een zelfde strafmaat binnen de divisie. Bovendien zou
het zo moeten zijn dat als je geschorst bent voor het eerste elftal je niet mee kan spelen in een ander elftal en vice versa.”

Wil je zelf het uitgebreide rapport doornemen? Dat kan via deze link.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor een of meerdere nieuwsbrieven. je ontvangt dan de nieuwste updates. Uitschrijven kan uiteraard op elk gewenst moment.

Lees ook deze artikelen

POPULAIR

RECENT TOEGEVOEGD