Volg ons
IJsselmeervogels De Westmaat

Derde Divisie

CORONA | IJsselmeervogels schrapt reiskosten, DOVO blijft contributie innen

CORONA | IJsselmeervogels schrapt reiskosten, DOVO blijft contributie innen

De corona-crisis doet zich voelen bij vrijwel alle clubs. De voornaamste zorgen gaan uit naar de gezondheid van de leden en hun families, maar tegelijk wordt ook met argusogen gekeken naar de financiële gezondheid van de clubs, die maandenlang zonder inkomsten zitten maar wel met vaak forse vaste kosten.

Een aantal clubs speelt daar nu reeds op in door maatregelen te nemen. Barendrecht kondigde ze al aan, IJsselmeervogels sluit zich daarbij aan door vanaf heden geen puntengeld en reiskosten meer uit te keren. ,,Velen maken zich, terecht, zorgen over de financiële gevolgen voor de vereniging. Immers, horeca- en evenementeninkomsten zijn volledig opgedroogd, terwijl vele kosten gewoon doorlopen. Gelukkig heeft de overheid beloofd mee te willen denken en werken. Een voorbeeld hiervan is het uitstel van het betalen van belastingen en huur van de velden. Let wel, uitstel en (nog?) geen afstel. Vele andere kosten lopen echter gewoon door, waaronder die heel grote, de salariskosten van onze medewerkers (waaronder spelers). Het bestuur heeft de afgelopen weken, daarbij geholpen door specialisten, een aantal scenario’s door gerekend. Geen inkomsten, wel uitgaven: kunnen we dat dit seizoen volhouden? Om u gerust te stellen; bij alle doorgerekende scenario’s is de liquiditeitspositie van de club niet in gevaar. Met andere woorden: we kunnen aan onze vaste verplichtingen blijven voldoen. Wel hebben we besloten om de variabele kostenposten, denk hierbij bijvoorbeeld aan reiskosten en puntengeld, niet meer te betalen. We voetballen en trainen niet. Er worden dus geen punten gehaald, er worden geen reiskosten gemaakt, er is geen voetbalschool, dus is het ook logisch dat deze vergoedingen, zo lang deze situatie duurt, ook niet worden uitbetaald”, schrijven de Rooien op de clubsite.

DOVO legt op haar website uit waarom het ondanks de periode zonder voetbal toch contributie wordt geïnd bij de leden: ,,In deze tijd waarin het verenigingsleven als gevolg van het Coronavirus stil ligt lopen de kosten voor een groot deel gewoon door. De inkomsten zijn in deze periode echter een stuk minder. Met name het wegvallen van de horeca inkomsten zijn een grote tegenvaller ten opzichte van de verenigingsbegroting. De inkomsten uit contributie blijven tijdens de Coronacrisis gelukkig gewoon doorgaan. Begin april wordt de contributie inning voor het tweede kwartaal van 2020 in gang gezet. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Als leden van onze vereniging moeten we juist in tijden van crisis samen de vereniging erdoorheen helpen. (..) Naast deze morele kant van het verhaal is er tevens een principiële kant die het blijven innen van contributie rechtvaardigt. Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Contributie is iets heel anders dan een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool. Bij een lidmaatschap is er, zoals ze dat zo mooi zeggen, geen wederkerigheid van rechten en plichten. Daarvan is bij een overeenkomst met bijvoorbeeld een sportschool wel sprake. Het lidmaatschap bij onze vereniging zegt dus in beginsel niets over het recht hebben op training of het kunnen spelen van wedstrijden. Zeker niet in een situatie van volledige overmacht waarin we momenteel als samenleving zijn terechtgekomen.”

VVOG voert vrijwel dezelfde lijn: ,,Echter ook de vereniging dient gezond te blijven. Immers, de verenigingskosten lopen voor een groot deel gewoon door en de inkomsten zijn in deze periode een stuk minder. Met name het wegvallen van de horeca inkomsten zijn een groot gemis voor de vereniging. Om ook na deze crisis, als gezonde vereniging de draad weer op te pakken, zullen we met het oog op het toekomstbestendige verenigingsbeleid van de KNVB, de contributie derhalve blijven innen. Begin april wordt de contributie inning voor het tweede kwartaal van 2020 in gang gezet. Dat is essentieel om de vereniging financieel overeind te houden. Wij kunnen nog niet overzien wat de exacte financiële consequenties van de crisis voor de vereniging zullen zijn en de ledenvergadering heeft de contributiebedragen vastgesteld. Als bestuur willen we dit niet aanpassen, als dat juridisch al mogelijk was.”

Advertentie
Advertentie

Volg Voetbal247

Steun Voetbal247.nl

Ben jij een trouwe bezoeker van Voetbal247.nl en wil je ons werk waarderen? Overweeg dan om eenmalig een kleine donatie te doen, zodat wij de volgende stap in onze groei en ontwikkeling kunnen zetten.

Lees hier waarom we je dit verzoek doen

Tags

Meer over Derde Divisie