maandag, 15 juli 2024
Voetbal247.nlCompetitiesHoofdklasseBestuur Smitshoek treedt af om kunstgras-beslissing

Bestuur Smitshoek treedt af om kunstgras-beslissing

Het bestuur van hoofdklasser Smitshoek is unaniem afgetreden. Aanleiding was de uitkomst van de stemming op de Algehele Leden Vergadering over al dan niet aanleggen van kunstgras. Leden stemden daar in meerderheid tegen, waarop het bestuur haar conclusies trok en opstapte.

Op de clubsite stelt het afgetreden bestuur in een statement:

Gisteravond (7 juni) is tijdens een Buitengewone Ledenvergadering gestemd over het voorstel van het bestuur om het Hoofdveld om te zetten van gras naar kunstgras. Na het tellen van de stemmen is gebleken dat een meerderheid van de aanwezige leden tegen het voorstel van het bestuur heeft gestemd.

Als bestuur blijven wij echter achter ons voorstel staan. Niet omdat wij ten koste van alles ons gelijk willen halen, maar omdat wij geloven dat kunstgras op het Hoofdveld de meest optimale oplossing is voor een enorme verbeterslag zowel kwantitatief als kwalitatief in het voetballen van onze jeugd- en seniorenelftallen. Dit wordt tevens bevestigd door de onafhankelijke mediators en door deskundigen binnen en buiten de club.

Een voorgesteld alternatief, dat mede is onderzocht door de mediators, zorgt er niet alleen voor dat het beleid conform het vastgestelde Meerjarenbeleidsplan niet uitgevoerd kan worden, het vraagt ook van het bestuur een keuze te maken zonder onderbouwing en bewezen voordeel van dit alternatief. Het bestuur kan en wil niet de verantwoordelijkheid nemen op die, risicovolle, gronden zo’n belangrijk besluit te nemen.

Helaas hebben wij u als lid van vv Smitshoek niet kunnen overtuigen van de noodzaak voor het omzetten van het Hoofdveld van gras naar kunstgras.

Dit alles geconstateerd hebbende heeft het bestuur doen beseffen dat er onvoldoende draagvlak is onder de leden van Smitshoek om onze ambities te steunen. Er restte ons dan ook niets anders op om als voltallig bestuur gisteravond per direct af te treden en op korte termijn een extra ledenvergadering uit te schrijven waarop een nieuw bestuur door de leden kan worden gekozen.

Het bestuur betreurt deze gang van zaken ten zeerste, in de volle overtuiging dat zij in de afgelopen jaren hard heeft gewerkt en had willen blijven werken aan de doelen die horen bij de vooruitgang van een grote en mooie vereniging als vv Smitshoek. Maar daarvoor is steun en vertrouwen van de meerderheid van de leden onontbeerlijk.

Als demissionair bestuur zullen wij lopende zaken netjes afhandelen, echter nieuwe zaken worden niet meer door ons opgepakt.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor een of meerdere nieuwsbrieven. je ontvangt dan de nieuwste updates. Uitschrijven kan uiteraard op elk gewenst moment.

Lees ook deze artikelen

POPULAIR

RECENT TOEGEVOEGD